مقالات پیشنهادی

آخرین مقالات

حقوق، حق و اقسام حق ( ۳۰ صفحه )

حقوق، حق و اقسام حق ( 30 صفحه ) مقدمه حقوق چیست حق چيست «حق» در لغت حق در اصطلاح اقسام حق حق مالى و حق غير مالى حق عينى و دينى اركان اساسى حق عينى و حق دينى الف. اركان اساسى حق عينى اول. صاحب حق يا مالك; ب. اركان اساسى ...
50,000 ریال

وقف (۶۲ صفحه)

وقف  (62 صفحه) « فهرست » مقدمه............. پيش گفتار................ خلاصه‌اي بر وقف....... فصل اول:................ گفتار 1: معاني وقف........ گفتار 2: خصوصيت‌هاي وقف........... الف) توضيح حبس مال و فك ملك... ب) عين بايد تاب پايداري در برابر انتفاع را داشته باشد..... ج) حبس عين بايد دائمي باشد....... د) مال موقوف، خود شخصيت حقوقي مي ...
60,000 ریال

نفقه ( ۳۱ صقحه )

نفقه (31 صفحه ) عنوان صفحه 1- مقدمه ... 2- تعریف نفقه ...... 3- نفقه همسر .... 4- نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر .... 5- نفقه خویشان ..... 6- احکام نفقه ...... 7- شرایط پرداخت نفقه ..... 8- ضمانت اجرای نفقه ..... 9- انواع نقه ......... 10- نفقه ...
40,000 ریال

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن ۴۶ صفحه

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن 46 صفحه پيشگفتار چكيده مقدمه سابقه تاريخی چك تاريخ پيدايش چك تاريخچه وسير مقررات حاكم بر چك درايران فصل اول چك سفيد امضاء ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء ب – تعريف چك (سفيد امضاء) ج – ماهيت ...
70,000 ریال

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر ۴۰ صفحه

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر 40 صفحه مقدمه فصل اول : حقوق بين الملل و حقوق بشر 1- صلاحيت بين المللي حقوق بشر 2-اهميت عملي مباحث حقوق بشري فصل دوم : حقوق بشر وموازين جهاني آن  1-  مفهوم و تعاريف گوناگون حقوق بشر 2-  معني حقوق ...
60,000 ریال

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل ۲۷ صفحه

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل 27 صفحه مقدمه بخش اول : نظريه علماي حقوق بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي بند دوم ـ نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي الف ـ شرايط افتتاح محاكمه شخص ورشكسته ب ـ ممنوعيت ورشكسته از مداخله در اموال و ...
60,000 ریال

پولشویی ۷۸ صفحه

پولشویی 78 صفحه فهرست مطالب چکیده  مقدمه  اهمیت موضوع انگیزه انتخاب سوالات و فرضیات . روش تحقیق . فصل اول: کلیات و تعاریف - مبحث اول: مفهوم اصطلاحات. • گفتار اول: تعریف جرم • گفتار دوم: جنایات سازمان یافته - مبحث دوم: مفهوم پولشویی فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع تاریخچه و پیشینه موضوع - مبحث اول: ...
110,000 ریال

دستور موقت ۳۸ صفحه

دستور موقت 38 صفحه كليات فصل اول- تاريخچه دستور موقت فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن فصل اول- درخواست دستور موقت گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي مبحث ...
40,000 ریال

نقش دیوان کیفری بین المللی در تامین صلح جهانی ۴۲ صفحه

نقش دیوان کیفری بین المللی در  تامین صلح جهانی  42 صفحه مقدمه معرفی دیوان کیفری بین الملی تاریخچه دیوان کیفری بین الملی صلاحیتهای دیوان و جرائم مورد تعقیب خلاء های اساس نامه دیوان مفهوم و تقسیم بندی اختلافات بین المللی شیوه های حل اختلاف شورای امنیت و صلح جهانی نتیجه گیری فهرست منابع و ...
70,000 ریال

اصل استقلال قضات در جمهوري اسلامي ايران ۸۲ صفحه

اصل استقلال قضات در جمهوري اسلامي ايران  82 صفحه فهرست صفحه موضوع مقدمه بخش اول : كليات فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام مبحث اول: اهميت قضا در اسلام بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري بند دوم: اهميت قضاوت مبحث دوم: استقلال ...
100,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است