آخرین فایل

بررسی حقوقی اهانت به مقدسات اسلام فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول: کلیات تحقیق.. 2 1-1-مقدمه. 3 1-2-بیان مساله. 5 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-4-سوالهای تحقیق.. 6 1-5-فرضیه های تحقیق.. 6 1-6-اهداف تحقیق.. 7 1-7-مفاهیم تحقیق.. 7 فصل دوم: مفاهیم تحقیق.. 12 2-1-واژه شناسي.. 13 2-2-پیشینه تاریخی.. 16 2-3-فرق توهین و افتراء 17 2-4-توهین به مقدسات.. ...
76,000 ریال
موضوع : معاملات قابل ابطال در حقوق ایران       فهرست مطالب فصل اول:کلیات 1-1چکیده: 1 1-2مقدمه: 2 1-3بیان مسئله. 6 1-4اهداف تحقیق و ضرورت آن. 9 1-5پیشینه تحقیق.. 9 1-6سوالات تحقیق.. 11 1-7فرضیات تحقیق.. 11 1-8شیوه تحقیق و محدودیت های آن. 11    فصل دوم : -  1مبانی نظری                       2-1-1  مفهوم‌شناسی.. 14 2-1-2قرادادِ باطل.. 14 2-1-3ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ...
82,000 ریال
صلاحيت قضايي و حقوقي راجع به دعاوي كارگر و كارفرما 51 ص فهرست مطالب صفحه عنوان ج سپاس گذاری د تقدیم به ز چكيده ح فصل اول : كليات  مقدمه  بيان مساله  اهميت موضوع اهداف تحقيق سوالات فرضيات روش تحقيق فصل دوم:انواع صلاحیت مقدمه مبحث نخست : صلاحيت محاكم بخش اول – مفهوم صالحيت محاكم بخش دوم – انواع ...
103,000 ریال
بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي چکیده  مقدمه     بیان موضوع     سوالات فرضیه ها  روش تحقیق      رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت  1-1:قرار بازداشت در ...
104,000 ریال
 بررسی پولشویی در نظام حقوقی ایران ( 34 صفحه )     فهرست مطالب چکیده سوال تحقیق  فرضیه  مقدمه: فصل اول : كليات و تعاريف -مبحث اول: مفهوم اصطلاحات گفتار اول: تعريف جرم گفتار دوم‌: تعريف جنايات سازمان يافته مبحث دوم – مفهوم پولشويي فصل دوم: پولشویی از نظر حقوقی و جرمشناسی مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي گفتار ...
70,000 ریال
بررسی فلسفه حقوق بشر 41 صفحه فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه پیشگفتار ..... مقدمه ........... ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر... تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر ... - حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی..... - حقوق ادعا و حقوق آزادی..... - مقولات اساسی حقوق بشر... - حیطه ی وظایف حقوق بشر.... توجیه ...
70,000 ریال
بررسی رابطه دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت  ( 36 صفحه ) فهرست مطالب                                                                                                                              مقدمه بخش اول مبحث اول- بررسی مشکلات موجود مبحث دوم- بررسی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری الف- محدودیتهای شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد ب- تصمیمات شورای امنیت و ...
70,000 ریال
حقوق بشردوستانه در خصوص  جنگ و سلاحهاي كشتار جمعي  ( 47 صفحه ) فهرست   عنوان                                                                                    فصل اول: حقوق بشردوستانه: مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل               تعريف جنگ               عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ               حقوق بشر دوستانه               جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر              ...
75,000 ریال
مفهوم  ديه (قصاص) در اسلام   ( پایان نامه ) بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: تعريف ديه مبحث اول: معناي لغوي ديه مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه گفتار اول: مفهوم فقهي ديه گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه فصل دوم: ...
110,000 ریال
مبانی حقوق بشر و منشاء پیدایش آن 24 صفحه فهرست مطالب چکیده بخش اول: مقدمه گفتار اول تعاریف حقوق بشر مبحث اول: زمینه های تاریخی حقوق بشر مبحث دوم: حقوق بشر در تاریخ باستان گفتار دوم: حقوق بشر در تاریخ ملل باستانی اروپا: مبحث اول : نگاه فلاسفه یونان مبحث دوم: فلاسفه ...
50,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است