آخرین فایل

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن 46 صفحه پيشگفتار چكيده مقدمه سابقه تاريخی چك تاريخ پيدايش چك تاريخچه وسير مقررات حاكم بر چك درايران فصل اول چك سفيد امضاء ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء ب – تعريف چك (سفيد امضاء) ج – ماهيت ...
70,000 ریال
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل 27 صفحه مقدمه بخش اول : نظريه علماي حقوق بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي بند دوم ـ نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي الف ـ شرايط افتتاح محاكمه شخص ورشكسته ب ـ ممنوعيت ورشكسته از مداخله در اموال و ...
60,000 ریال
دستور موقت 38 صفحه كليات فصل اول- تاريخچه دستور موقت فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن فصل اول- درخواست دستور موقت گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي مبحث ...
40,000 ریال
اصل استقلال قضات در جمهوري اسلامي ايران  82 صفحه فهرست صفحه موضوع مقدمه بخش اول : كليات فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام مبحث اول: اهميت قضا در اسلام بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري بند دوم: اهميت قضاوت مبحث دوم: استقلال ...
100,000 ریال
وقف  ( 131 صفحه) مقدمه 1-فصل اول كليات مربوط به وقف  1-1-تعاريف و تاريخچه 1-1-1-تعريف وقف 1-1-1-1-بررسي لغوي كلمه وقف 1-1-1-2-تعريف فقهي وقف 1-1-1-3-تعاريف ارائه شده بوسيله حقوقدانان. 1-1-1-4-تعريف قانون مدني 1-1-3-  تاريخچه وقف. 1-1-3-1-تاريخچه وقف قبل از اسلام 1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام 1-1-3-3- تاريخچه وقف در ايران 1-1-3-3-1-وقف در ايران قبل از اسلام 1-1-3-3-2- ...
90,000 ریال
چگونگی جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد ( 95 صفحه) مقدمه 1 بخش اول) كليات 3 فصل اول) قواعد عمومي 4 گفتار اول) تعريف خسارت 4 گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد 5 فصل دوم) ماهيت مسووليت 6 گفتار اول) مفهوم مسووليت 6 مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي ...
110,000 ریال
اصل استقلال قضات در جمهوري اسلامي ايران (88 صفحه) مقدمه بخش اول : كليات فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام مبحث اول: اهميت قضا در اسلام بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري بند دوم: اهميت قضاوت مبحث دوم: استقلال ...
11,000 ریال
تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد (36 صفحه) مقدمه: فصل اول : كليات طرح بحث اول : تعاريف دوم : تفاوت ها سوم : اهميت چهارم : فرضيات فصل دوم: تاريخچه نظريه تغيير اوضاع و احوال ( اصل ربوس) طرح بحث مبحث اول 1) عنصر حقوقي : از بين رفتن مبناي ...
50,000 ریال
حق دفاع متهم ( 54 صفحه) فهرست مطالب مقدمه 1 انگيزه انتخاب موضوع 3 اهميت موضوع 5 بخش اول: تعاريف و كليات 6 گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق 6 الف- تعريف حق 6 ...
70,000 ریال
اعاده حیثیت (30 صفحه) چكيده اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و ...
50,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است