آخرین فایل

موضوع: مطالعه تطبيقي تأثير زيان ديده بر مسئوليت مدني در حقوق اسلام و كامن لا فهرست مطالب فصل اول: چكيده ... 4 مقدمه ................ 5 فصل دوم: تقصیر زیان‌دیده در نظام‌های حقوق غربی ... 6 مقایسۀ تقصیر زیان‌دیده با نهادهای مشابه ... 11 نحوۀ تقسیم مسئولیت ............... 13 فصل سوم: تقصیر ...
84,500 ریال
بررسی شرط فاسخ و رویکرد قانونگذار در رویه قضایی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ‌ب مقدمه 2 فصل اول: کلیات تحقیق 3 1-1-بیان مساله 4 1-2-اهداف تحقیق 6 1-3-سوالات تحقیق 6 1-4-فرضیه های تحقیق 7 1-5- تعاریف و مفاهیم 8 1-5-1-تعريف و قلمرو شرط فاسخ 8 1-5-2- قلمرو شرط فاسخ: 8 1-5-3-ماهیّت حقوقی شرط فاسخ ...
98,500 ریال
اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده ......1 مقدمه..... 2 فرضيات تحقيق....... 4 سوالات تحقيق... 4 اهميت و ضرورت تحقيق...... 4 پيشينه تحقيق.... 5 فصل اول: اشتباه قاضي و جبران خسارت ... 7 مبحث اول: چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم........ 8 گفتار اول: اعمال ماده 31 قانون ...
98,500 ریال
 تاثیر سرنوشت دعوای اصلی بر دعاوی طاری فهرست  مقدمه 1 اهداف کلی تحقیق 4 سوال آغازین تحقیق 4 اهمیت تحقیق 5 فصل اول: مفهوم دعوا وشرایط اقامه آن مبحث اول:تعریف لغوی دعوا : 6 مبحث دوم: مفهوم دعوی 7 1.مفهوم اخص دعوا 7 2.مفهوم اعم دعوا 7 3.دعوا در بعضی موارد به معنای ...
92,000 ریال
تاثیر عرف در انعقاد و آثار عقد نکاح   فهرست مطالب عنوان صفحه 1- چکیده 1 2- طرح مسئله 2 3- روش گردآوری اطلاعات 2 4- هدف تحقیق 3 5- سوالات تحقیق 3 6- فرضیات تحقیق 3 فصل اول:کلیات 1-1- مقدمه 6 2-1- اقسام عرف 6 3-1- جایگاه عرف 6 4-1- کاربرد عرف 8 5-1- تعارض عرف ...
105,000 ریال
آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين( 44 صفحه)     فهرست: مقدمه    .  1 ـ بيان موضوع  . . . 2 ـ آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين . . 3 ـ تقسيم مطالب   . .  مبحث اول آثار فسخ عقد ...
73,000 ریال
صلاحيت قضايي و حقوقي راجع به دعاوي كارگر و كارفرما 51 ص فهرست مطالب صفحه عنوان ج سپاس گذاری د تقدیم به ز چكيده ح فصل اول : كليات  مقدمه  بيان مساله  اهميت موضوع اهداف تحقيق سوالات فرضيات روش تحقيق فصل دوم:انواع صلاحیت مقدمه مبحث نخست : صلاحيت محاكم بخش اول – مفهوم صالحيت محاكم بخش دوم – انواع ...
103,000 ریال
حقوق کودک و بزه دیدگی اطفال فهرست مطالب عنوان چکیده 1 پیشگفتار2 فصل اول 4 -1-1کلیات 4 -2-1بیان مسئله 5 -3-1 ضرورت واهمیت تحقیق 6 -4-1اهداف 6 فصل دوم 8دوم -1-2بزه دیدگی اطفال 8 -2-2حمایت از بزه دیدگی جسمانی اطفال 10 2-2-1- بزه دیدگی جسمانی اطفال در مراحل جنینی ودوران اولیه رشد 10 -2-2-2 بزه دیدگی ...
75,000 ریال
بررسی شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران  25  ص فهرست مطالب مقدمه شرط عدم مسوليت در حقوق ايران گفتار اول : مفهوم و ماهيت شرط عدم مسئوليت 1- شرط عدم مسئوليت و مفاهيم مشابه الف - شرط عدم مسئوليت و وجه التزام ب - شرط عدم مسئوليت وشرط ...
68,000 ریال
کار تحقیقی  بررسی تعارض قوانین در تابعیتها  33 صفحه   فهرست مطالب مقدمه: مفهوم تابعيت: نداشتن بیش از یک تابعیت، نفی دو تابعیتی: جمع بودن وصف حقوق عمومی و حقوق خصوصی در قواعد تابعیت: انواع دعاوی تابعیت: جريان شكل گرفتن قاعده‌هاي تابعيت در حقوق ايران: عوامل موثر در اقدام به ...
58,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است