آخرین فایل

نحوه اجرای قرارداد حقوق کار در ایران فهرست مطالب                                                                                                       چکیده......................... 4 فصل اول: کلیات........5 بخش اول: مقدمه................ 5 بخش دوم: مفاهیم مقدماتی در خصوص قراردادکار........... 8 مبحث اول: تاریخچه دخالت دولت در ایجاد روابط کارگری وکارفرمائی........ 8 مبحث دوم: تاریخچه پیدایش حقوق کار در ایران....... 10 مبحث سوم: ماهیت ...
109,000 ریال
بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف سوالات فرضیات روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات چارچوب نظري تحقيق فصل اول – پیشینه و ادبیات تحقیق گفتار اول - واژه شناسي و مبانی حمایت از بزه دیده الف) واژه شناسی الف-1. مفهوم ...
108,500 ریال
تعيين خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی (۱۴۳ صفحه)  فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی- خسارت ۶ مبحث اول: شناخت کلی مسئولیت ۷ گفتار اول: مسئولیت قراردادی ۸ گفتار دوم: مسئولیت قهری ۸ بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۹ بند دوم: عرصۀ اجرای ...
110,000 ریال
جرایم علیه محیط زیست طبیعی در حقوق کیفری ایران چكيده 3 مقدمه 5 بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي : 7 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 8 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 8 سؤالات تحقیق: 9 فرضيه‏هاي تحقیق: 9 روش شناسی تحقیق: 10 فصل نخست 11 كليات 11 1-1- ...
98,500 ریال
موضوع: بررسی ماهیت حقوقی مهریه و تاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده   فهرست مطالب عنوان..=.. صفحه چکیده..=.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه.....=.. 3 1-2- طرح مساله....=... 3 - بیان مساله تحقیق ....=. 5 1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق..=.......... 5 1-4-1 - ضرورت تحقیق ..=.. 5 1-4-2- اهمیت تحقیق.....=.... 6 1-5- اهداف ...
112,000 ریال
بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته   فهرست مطالب چکيده 1 فصل اول 2 کلیات. 2 مقدمه 3 1-1- بیان مسئله 3 1-2- مرور ادبیات. 4 1-3- نو آوری در تحقیق. 5 1-4- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 5 1-5- اهداف تحقیق. 5 1-6- سوالات تحقیق. 6 1-7- فرضیه تحقیق. 6 1-8- روش تحقیق. 6 فصل دوم ...
89,000 ریال
بررسی حقوقی اهانت به مقدسات اسلام فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول: کلیات تحقیق.. 2 1-1-مقدمه. 3 1-2-بیان مساله. 5 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-4-سوالهای تحقیق.. 6 1-5-فرضیه های تحقیق.. 6 1-6-اهداف تحقیق.. 7 1-7-مفاهیم تحقیق.. 7 فصل دوم: مفاهیم تحقیق.. 12 2-1-واژه شناسي.. 13 2-2-پیشینه تاریخی.. 16 2-3-فرق توهین و افتراء 17 2-4-توهین به مقدسات.. ...
76,000 ریال
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول 2 کلیات تحقیق 2 1-1- مقدمه: 2 1-2- بیان مسئله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3 1-4- اهداف تحقیق : 4 1-5- سؤالات تحقیق: 4 1-6- فرضیه تحقیق: 4 1-7- روش تحقیق 4 1-8- پیشینه تحقیق 5 فصل ...
98,500 ریال
موضوع : مسئولیت جزائی پزشکان با توجه به رویکرد جدید وقانون فعلی     فهرست مطالب                                                            ...
89,000 ریال
موضوع : معاملات قابل ابطال در حقوق ایران       فهرست مطالب فصل اول:کلیات 1-1چکیده: 1 1-2مقدمه: 2 1-3بیان مسئله. 6 1-4اهداف تحقیق و ضرورت آن. 9 1-5پیشینه تحقیق.. 9 1-6سوالات تحقیق.. 11 1-7فرضیات تحقیق.. 11 1-8شیوه تحقیق و محدودیت های آن. 11    فصل دوم : -  1مبانی نظری                       2-1-1  مفهوم‌شناسی.. 14 2-1-2قرادادِ باطل.. 14 2-1-3ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ...
82,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است