آخرین فایل

ماهیت فسخ عقود فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چکیده         1 مقدمه           2 فصل اول: کلیات          4 مبحث اول: ماهیت فسخ عقد و آثار مترتب بر آن           5 مبحث دوم: اقسام عقود و معاملات و وجه تمایز آنها از حیث قابلیت یا عدم قابلیت فسخ       7 فصل دوم: نظرات و نقد نظرات ...
68,000 ریال
فلسفه‌ی پرداخت نفقه‌ی زوجه از نظر حقوقی و فقهی فهرست مطالب چکیده....... 1 بخش اول- مبنا و ماهیت و شرایط نفقه فصل اول: تعریف نفقه......... 3 گفتار اول- تعریف لغوی نفقه.......... 4 گفتار دوم- تعریف اصطلاحی نفقه........ 4 گفتار سوم- طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقه......... 5 فصل دوم: مبنای ...
68,000 ریال
مسئولیت مدنی قضات با نگاهی به اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه چکیده  3 مقدمه  4 گفتار اول: کلیات  5 مبحث اول: تاریخچه و مفهوم و مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت 6 بند اول: تاریخچه و مفهوم مسئولیت مدنی دولت 7 الف: تاریخچه مسئولیت ...
115,000 ریال
بررسی تطبیقی  نقش اقامتگاه در تعیین قانون قابل اعمال در نظام حقوقی کشورهای اسلامی     فهرست مطالب   مقدمه........... 1 مبحث اول: کلیات، آشنایی با مفهوم اقامتگاه، اصول و انواع آن....... 2 گفتار اول: مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام............ 2 گفتار دوم: اصول سه‌گانه اقامتگاه...... 3 گفتار سوم: اقسام اقامتگاه..... ...
68,000 ریال
بررسی تطبیقی انواع ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه فهرست مطالب فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی ورشکستگی..... 1 مبحث اول: ورشکستگی عادی... 3 الف- در حقوق ایران....... 3 ب- در حقوق فرانسه...... 5 مبحث دوم: اعلام ورشکستگی و شرایط آغاز دادرسی......... 5 بخش اول- اعلام ورشکستگی..... 5 مبحث اول: ...
85,000 ریال
مصوبات سازمان بین‌المللی کار  در حمایت از حقوق کارگر
82,500 ریال
بررسی اقسام طلاق در حقوق ایران فهرست مطالب مقدمه فصل اول: اقسام طلاق در حقوق مدنی   1 گفتار اول: اقسام طلاق در فقه امامیه     1 گفتار دوم: عقاید مختلفه در طلاق       1 فصل دوم: طلاق بائن     3 گفتار اول: اقسام طلاق بائن     3 گفتار دوم: طلاق قبل از نزدیکی       4 گفتار سوم: ...
75,000 ریال
اعتراض ثالث در دادرسي‌هاي مدني فهرست مطالب عنوان مقدمه.... 1 فصل اول: تبيين موضوع و اقسام آن... 2 گفتار اول: تعريف مفهوم اعتراض ثالث........ 2 گفتار دوم: آراء قابل اعتراض ثالث......... 3 گفتار سوم: اصحاب دعوي اعتراض ثالث...... 5 گفتار چهارم: انواع اعتراض ثالث.... 11 الف) اعتراض ثالث اصلي.... 11 ب) اعتراض ...
59,000 ریال
بررسی تطبیقی جرم تجاوز به عنف در قانون ایران، انگلستان و فرانسه (19 صفحه) فهرست عنوان صفحه چکیده اهداف تحقیق روش تحقیق مقدمه فصل اول: تجاوز به عنف در قوانین ایران. مبحث اول: تعریف تجاوز به عنف. گفتار اول:تعریف لغوی. گفتار دوم: تعریف ...
95,000 ریال
بررسی و شناخت نوآوری های قانون جدید خانواده فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده 1 کلید واژگان 1 فصل اول مقدمه 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مساله 4 1-3- اهمیت موضوع 7 1-4- اهداف تحقیق 8 1-5- سوالات تحقیق 8 1-6- فرضیات تحقیق 9 1-7- روش تحقیق 9 فصل دوم کلیات و تعاریف 2- 1 - ...
97,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است