آخرین فایل

بررسي سير تحولات دادگاه انقلاب  27 صفحه فهرست مطالب چكيده..........3 مقدمه (پيشگفتار) ......4 فصل اول _ بررسي پيشينه تاريخي و مبناي دادگاه انقلاب ..5                مبحث اول _ پيشينه تاريخي.......6 سابقه تاريخي دادگاه انقلاب در فرانسه .....6 سابقه دادگاه انقلاب در آلمان......................7 دادگاه انقلاب در ايران..........7          مبحث ...
50,000 ریال
مسئولیت مدنی و کیفری انتقال بیماریهای جنسی (ایدز) 54 صفحه چکیده 2 مقدمه 3 بخش اول: کلیات  4 بیان مساله: 4 اهداف تحقیق:  4 فرضیات تحقیق:4 روش تحقیق:4 مبحث اول: مجازات تعزیری5 گفتار اول: انتقال بیماریهای آمیزشی  5 گفتار دوم: شروع به قتل      8 گفتار سوم: وارد کردن ضرب و جرح عمدی       9 گفتار ...
95,000 ریال
ورشكستگي به تقلب عنوان صفحه فصل اول – كليات 1 مبحث اول – پيشگفتار 1 مبحث دوم - تاريخچه قانونگذاري 3 مبحث سوم - تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن 7 الف. تاجر بودن 8 ب. توقف 9 مبحث چهارم - انواع ورشكستگي 13 الف. ورشكستگي عادي 13 ب. ورشكستگي به ...
80,000 ریال
تعقيب جرايم  ، قاضي و معاینات محل ( 19 صفحه) فهرست مطالب كليات بخش اول: معاينات محل مبحث اول: تعريف معاينه محل مبحث دوم: دليل ضرورت معاينه محل مبحث سوم: تشريفات معاينه محل بخش دوم: تحقيقات محلي مبحث اول: تعريف تحقيقات محلي مبحث دوم: شرايط شهود تحقيق در تحقيقات محلي بند اول: ...
40,000 ریال
برسی دلایل به وجود آمدن پدیده مجرمانه در بین جوانان و نوجوانان (50 صفحه) فهرست مطالب مقدمه 6 بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 9 گفتار اول : مفاهيم ومتغيرهاي اساسي تحقيق 10 گفتار دوم : بررسی آماری 11 1. مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده ...
95,000 ریال
برسی قوانین حقوف اداری ( 18 صفحه) مقدمه فرضيه : فصل اول انواع قرارداد شرایط انعقاد قرارداد شرط اول : صلاحيت طرفين معامله : شرط دوم : قصد انشاء: شرط سوم : رعايت شرايط شکلي : شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد :. شرط پنجم :قابليت تمليک: شرط ...
50,000 ریال
نقش سازمان‌های غير دولتی در حمايت و ارتقاء هنجارهای زيست محيطی در حقوق ايران «فهرست مطالب» مقدمه قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران……….13 فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های ...
99,000 ریال
حقوق، حق و اقسام حق ( 30 صفحه ) مقدمه حقوق چیست حق چيست «حق» در لغت حق در اصطلاح اقسام حق حق مالى و حق غير مالى حق عينى و دينى اركان اساسى حق عينى و حق دينى الف. اركان اساسى حق عينى اول. صاحب حق يا مالك; ب. اركان اساسى ...
50,000 ریال
وقف  (62 صفحه) « فهرست » مقدمه............. پيش گفتار................ خلاصه‌اي بر وقف....... فصل اول:................ گفتار 1: معاني وقف........ گفتار 2: خصوصيت‌هاي وقف........... الف) توضيح حبس مال و فك ملك... ب) عين بايد تاب پايداري در برابر انتفاع را داشته باشد..... ج) حبس عين بايد دائمي باشد....... د) مال موقوف، خود شخصيت حقوقي مي ...
60,000 ریال
نفقه (31 صفحه ) عنوان صفحه 1- مقدمه ... 2- تعریف نفقه ...... 3- نفقه همسر .... 4- نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر .... 5- نفقه خویشان ..... 6- احکام نفقه ...... 7- شرایط پرداخت نفقه ..... 8- ضمانت اجرای نفقه ..... 9- انواع نقه ......... 10- نفقه ...
40,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است