آخرین فایل

جرایم علیه محیط زیست طبیعی در حقوق کیفری ایران چكيده 3 مقدمه 5 بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي : 7 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 8 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 8 سؤالات تحقیق: 9 فرضيه‏هاي تحقیق: 9 روش شناسی تحقیق: 10 فصل نخست 11 كليات 11 1-1- ...
98,500 ریال
موضوع: بررسی ماهیت حقوقی مهریه و تاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده   فهرست مطالب عنوان..=.. صفحه چکیده..=.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه.....=.. 3 1-2- طرح مساله....=... 3 - بیان مساله تحقیق ....=. 5 1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق..=.......... 5 1-4-1 - ضرورت تحقیق ..=.. 5 1-4-2- اهمیت تحقیق.....=.... 6 1-5- اهداف ...
112,000 ریال
بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته   فهرست مطالب چکيده 1 فصل اول 2 کلیات. 2 مقدمه 3 1-1- بیان مسئله 3 1-2- مرور ادبیات. 4 1-3- نو آوری در تحقیق. 5 1-4- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 5 1-5- اهداف تحقیق. 5 1-6- سوالات تحقیق. 6 1-7- فرضیه تحقیق. 6 1-8- روش تحقیق. 6 فصل دوم ...
89,000 ریال
بررسی حقوقی اهانت به مقدسات اسلام فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول: کلیات تحقیق.. 2 1-1-مقدمه. 3 1-2-بیان مساله. 5 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-4-سوالهای تحقیق.. 6 1-5-فرضیه های تحقیق.. 6 1-6-اهداف تحقیق.. 7 1-7-مفاهیم تحقیق.. 7 فصل دوم: مفاهیم تحقیق.. 12 2-1-واژه شناسي.. 13 2-2-پیشینه تاریخی.. 16 2-3-فرق توهین و افتراء 17 2-4-توهین به مقدسات.. ...
76,000 ریال
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول 2 کلیات تحقیق 2 1-1- مقدمه: 2 1-2- بیان مسئله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3 1-4- اهداف تحقیق : 4 1-5- سؤالات تحقیق: 4 1-6- فرضیه تحقیق: 4 1-7- روش تحقیق 4 1-8- پیشینه تحقیق 5 فصل ...
98,500 ریال
موضوع : مسئولیت جزائی پزشکان با توجه به رویکرد جدید وقانون فعلی     فهرست مطالب                                                            ...
89,000 ریال
موضوع : معاملات قابل ابطال در حقوق ایران       فهرست مطالب فصل اول:کلیات 1-1چکیده: 1 1-2مقدمه: 2 1-3بیان مسئله. 6 1-4اهداف تحقیق و ضرورت آن. 9 1-5پیشینه تحقیق.. 9 1-6سوالات تحقیق.. 11 1-7فرضیات تحقیق.. 11 1-8شیوه تحقیق و محدودیت های آن. 11    فصل دوم : -  1مبانی نظری                       2-1-1  مفهوم‌شناسی.. 14 2-1-2قرادادِ باطل.. 14 2-1-3ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ...
82,000 ریال
موضوع: مطالعه تطبيقي تأثير زيان ديده بر مسئوليت مدني در حقوق اسلام و كامن لا فهرست مطالب فصل اول: چكيده ... 4 مقدمه ................ 5 فصل دوم: تقصیر زیان‌دیده در نظام‌های حقوق غربی ... 6 مقایسۀ تقصیر زیان‌دیده با نهادهای مشابه ... 11 نحوۀ تقسیم مسئولیت ............... 13 فصل سوم: تقصیر ...
84,500 ریال
بررسی شرط فاسخ و رویکرد قانونگذار در رویه قضایی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ‌ب مقدمه 2 فصل اول: کلیات تحقیق 3 1-1-بیان مساله 4 1-2-اهداف تحقیق 6 1-3-سوالات تحقیق 6 1-4-فرضیه های تحقیق 7 1-5- تعاریف و مفاهیم 8 1-5-1-تعريف و قلمرو شرط فاسخ 8 1-5-2- قلمرو شرط فاسخ: 8 1-5-3-ماهیّت حقوقی شرط فاسخ ...
98,500 ریال
اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده ......1 مقدمه..... 2 فرضيات تحقيق....... 4 سوالات تحقيق... 4 اهميت و ضرورت تحقيق...... 4 پيشينه تحقيق.... 5 فصل اول: اشتباه قاضي و جبران خسارت ... 7 مبحث اول: چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم........ 8 گفتار اول: اعمال ماده 31 قانون ...
98,500 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است