آخرین فایل

اعتراض ثالث در دادرسي‌هاي مدني فهرست مطالب عنوان مقدمه.... 1 فصل اول: تبيين موضوع و اقسام آن... 2 گفتار اول: تعريف مفهوم اعتراض ثالث........ 2 گفتار دوم: آراء قابل اعتراض ثالث......... 3 گفتار سوم: اصحاب دعوي اعتراض ثالث...... 5 گفتار چهارم: انواع اعتراض ثالث.... 11 الف) اعتراض ثالث اصلي.... 11 ب) اعتراض ...
59,000 ریال
حقوق شهروندی و ضمانت های نقض آن در نظام حقوقی ایران 67 صفحه فهرست مطالب چکیده ..................4 مقدمه........................5 فصل اول: حقوق شهروندی و مصادیق آن..........7 گفتار اول: مفهوم حقوق شهروندی.....9 گفتار دوم: مصادیق حقوق شهروندی.....15 الف: حقوق مدنی.....16 ب: حقوق سیاسی...........17 ج: حقوق اجتماعی.............18 فصل دوم: نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض ...
109,000 ریال
بررسی تطبیقی جرم تجاوز به عنف در قانون ایران، انگلستان و فرانسه (19 صفحه) فهرست عنوان صفحه چکیده اهداف تحقیق روش تحقیق مقدمه فصل اول: تجاوز به عنف در قوانین ایران. مبحث اول: تعریف تجاوز به عنف. گفتار اول:تعریف لغوی. گفتار دوم: تعریف ...
95,000 ریال
بررسی و شناخت نوآوری های قانون جدید خانواده فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده 1 کلید واژگان 1 فصل اول مقدمه 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مساله 4 1-3- اهمیت موضوع 7 1-4- اهداف تحقیق 8 1-5- سوالات تحقیق 8 1-6- فرضیات تحقیق 9 1-7- روش تحقیق 9 فصل دوم کلیات و تعاریف 2- 1 - ...
97,000 ریال
نقش دیوان دائمی داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی ( 30 صفحه)   فــهــرست مـــــطالـــــب عناوین مقدمه معرفی دیوان تاریخچه صلاحیتهای دیوان و جرائم مورد تعقیب خلاء های اساس نامه دیوان مفهوم و تقسیم بندی اختلافات بین المللی شیوه های حل اختلاف شورای امنیت و صلح جهانی نتیجه گیری فهرست ...
74,000 ریال
نحوه اجرای قرارداد حقوق کار در ایران فهرست مطالب                                                                                                       چکیده......................... 4 فصل اول: کلیات........5 بخش اول: مقدمه................ 5 بخش دوم: مفاهیم مقدماتی در خصوص قراردادکار........... 8 مبحث اول: تاریخچه دخالت دولت در ایجاد روابط کارگری وکارفرمائی........ 8 مبحث دوم: تاریخچه پیدایش حقوق کار در ایران....... 10 مبحث سوم: ماهیت ...
109,000 ریال
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل 30 صفحه مقدمه  فصل اول- مبانی و کلیات 3 مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد...3 مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد.5 مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی7 مبحث چهارم- عقیم ...
70,000 ریال
بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف سوالات فرضیات روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات چارچوب نظري تحقيق فصل اول – پیشینه و ادبیات تحقیق گفتار اول - واژه شناسي و مبانی حمایت از بزه دیده الف) واژه شناسی الف-1. مفهوم ...
108,500 ریال
تعيين خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی (۱۴۳ صفحه)  فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی- خسارت ۶ مبحث اول: شناخت کلی مسئولیت ۷ گفتار اول: مسئولیت قراردادی ۸ گفتار دوم: مسئولیت قهری ۸ بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۹ بند دوم: عرصۀ اجرای ...
110,000 ریال
بررسی نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری ( 58 صفحه )     فهرست مطالب عنوان                                    «اهمیت و ضرورت تحقیق». 1 «اهداف تحقیق». 1 «سوال های تحقیق و فرضیه های تحقیق». ...
180,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است