آخرین فایل

ماهیت فسخ عقود فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چکیده         1 مقدمه           2 فصل اول: کلیات          4 مبحث اول: ماهیت فسخ عقد و آثار مترتب بر آن           5 مبحث دوم: اقسام عقود و معاملات و وجه تمایز آنها از حیث قابلیت یا عدم قابلیت فسخ       7 فصل دوم: نظرات و نقد نظرات ...
68,000 ریال
فلسفه‌ی پرداخت نفقه‌ی زوجه از نظر حقوقی و فقهی فهرست مطالب چکیده....... 1 بخش اول- مبنا و ماهیت و شرایط نفقه فصل اول: تعریف نفقه......... 3 گفتار اول- تعریف لغوی نفقه.......... 4 گفتار دوم- تعریف اصطلاحی نفقه........ 4 گفتار سوم- طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقه......... 5 فصل دوم: مبنای ...
68,000 ریال
مسئولیت مدنی قضات با نگاهی به اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه چکیده  3 مقدمه  4 گفتار اول: کلیات  5 مبحث اول: تاریخچه و مفهوم و مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت 6 بند اول: تاریخچه و مفهوم مسئولیت مدنی دولت 7 الف: تاریخچه مسئولیت ...
115,000 ریال
رسیدگی بدون کیفرخواست در آیین دادرسی کیفری جدید فهرست مطالب چکیده مقدمه الف. بیان و طرح مسأله...    . 1 ب. اهداف برجسته تحقیق    2 ج. بهره‌وران2 د. پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق   2 ه. فرضیه‌های تحقیق  3 و. روش انجام تحقیق     3 گفتار اول: مباحث تمهیداتی بند اول: دادسراها 1-1- ماهیت دادسرا و مقامات مرتبط   ...
98,000 ریال
بررسی تحولات حقوقی حاکمیت در حقوق بین الملل فهرست مطالب عنوان........... صفحه مقدمه.. بخش اول: تاریخچه حاکمیت....... مبحث اول: از معاهدات بین المللی گفتار اول: معاهدات وستفالی...... گفتار دوم: قیام مردم آمریکای شمالی و انقلاب فرانسه.... گفتار سوم: از کنگره وین تا جنگ جهانی اول....... مبحث دوم: از جنگ جهانی اول تا ...
62,000 ریال
بررسی تطبیقی  نقش اقامتگاه در تعیین قانون قابل اعمال در نظام حقوقی کشورهای اسلامی     فهرست مطالب   مقدمه........... 1 مبحث اول: کلیات، آشنایی با مفهوم اقامتگاه، اصول و انواع آن....... 2 گفتار اول: مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام............ 2 گفتار دوم: اصول سه‌گانه اقامتگاه...... 3 گفتار سوم: اقسام اقامتگاه..... ...
68,000 ریال
بررسی تطبیقی انواع ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه فهرست مطالب فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی ورشکستگی..... 1 مبحث اول: ورشکستگی عادی... 3 الف- در حقوق ایران....... 3 ب- در حقوق فرانسه...... 5 مبحث دوم: اعلام ورشکستگی و شرایط آغاز دادرسی......... 5 بخش اول- اعلام ورشکستگی..... 5 مبحث اول: ...
85,000 ریال
مصوبات سازمان بین‌المللی کار  در حمایت از حقوق کارگر
82,500 ریال
بررسی الحاق کشورهای اسلامی به دیوان بین المللی کیفری   فهرست مطالب مقدمه         1 اساسنامه دیوان و کشورهای اسلامی     5 کشورهای اسلامی و نظریه‌ها           9 دلیل نخست: قاعده نفی سبیل       10 نگاهی نو به قاعده نفی سبیل     11 دلیل دوم: عدم پیش‌بینی مصونیت    14 دلیل سوم: قاعده رکون      15 دلیل چهارم: ...
65,000 ریال
بررسی اقسام طلاق در حقوق ایران فهرست مطالب مقدمه فصل اول: اقسام طلاق در حقوق مدنی   1 گفتار اول: اقسام طلاق در فقه امامیه     1 گفتار دوم: عقاید مختلفه در طلاق       1 فصل دوم: طلاق بائن     3 گفتار اول: اقسام طلاق بائن     3 گفتار دوم: طلاق قبل از نزدیکی       4 گفتار سوم: ...
75,000 ریال
تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است