جرایم علیه محیط زیست طبیعی در حقوق کیفری ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

جرایم علیه محیط زیست طبیعی در حقوق کیفری ایران

چكيده ۳
مقدمه ۵
بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي : ۷
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : ۸
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: ۸
سؤالات تحقیق: ۹
فرضيه‏هاي تحقیق: ۹
روش شناسی تحقیق: ۱۰
فصل نخست ۱۱
كليات ۱۱
۱-۱- تعريف محيط زيست و انواع آن ۱۲
۱-۱-۱- تعريف محيط زيست ۱۲
۱-۱-۲-تعريف لغوي محيط زيست ۱۳
۱-۱-۳-تعريف اصطلاحي محيط زيست ۱۴
الف- عنصر قانوني ۱۸
ج-عنصر معنوي ۲۰
۱- جرم عمدي ۲۱
۲- جرم غيرعمدي ۲۲
گفتار نخست- نهادهاي نظارتي مرتبط با حقوق محيط زيست طبيعي ۲۳
وظايف و اختيارات ۲۷
الف- جلوگيري از تخريب جنگل‌ها و مراتع ۲۷
نخست- سازمانهاي اصلي ۳۱
۲٫ آلودگي هوا ۳۳
۳٫ آلودگي خاك ۳۴
ب) شهرداري‌ها ۳۶
۱٫ نظافت شهر ۳۶
۲٫ مبارزه با آلودگي‌ها ۳۷
۳٫ نحوه برخورد شهرداري‌ها با مسئولان آلودگي ۳۷
گفتار سوم- محيط زيست در حقوق جزا ۳۸
فصل دوم : ۴۰
رویکرد حقوق کیفری ایران به محیط زیست ۴۰
ماهیت پیشگیری سازمان های غیر دولتی: ۴۰
گفتار نخست -پاسخگويي به جرايم زيست محيطي ۴۱
نخست- لزوم و چگونگي پاسخ به جرايم زيستمحيطي ۴۲
الف- ضرورت پاسخ به جرايم زيستمحيطي ۴۳
ب- چگونگي پاسخ به جرايم زيستمحيطي ۴۴
دوم–راههاي پاسخ به جرايم زيست محيطي ۴۵
الف- اقدامات مردمي ۴۶
ب- اقدامات سازمانهاي خصوصي ۴۷
ج- اقدامات دولتها ۴۷
گفتار دوم- مقررات کيفري آلودگي و تخريب محيط زيست و ضمانت اجراهاي موجود ۴۸
نخست- انواع مقررات کيفري ۴۹
الف- مقررات کيفري در خصوص آتش زدن اموال و منابع طبيعي ۴۹
ب- مقررات کيفري در خصوص شکار و صيد ۴۹
ج- مقررات کيفري در خصوص تخريب منابع طبيعي ۵۱
دوم- ضمانت اجراهاي كيفري در حقوق ايران ۵۲
الف- حبس ۵۳
ب- حبس و شلاق ۵۶
د- جزاي نقدي ۵۸
و- جزاي نقدي و ضبط عين مال ۶۰
پيشنهادات ۶۲
فهرست منابع و مآخذ ۶۳

چكيده

موضوع حقوق محيط زيست از مسائل مهم و جديد در عرصه‌ي حقوق به شمار مي‌رود كه زواياي آن به خوبي براي مجامع علمي روشن نشده است. بديهي است با معلوم نبودن حدود و نيز اهميت موضوع، نبايد انتظار عكس‌العمل مناسب از مأخذ تصميم‌گيري و صدور احكام شايسته، داشت.
تأثير انسان بر محيط زيست پيرامون خود عمري به قدمت حيات بشري دارد، اما تخريب و نابودي آن به دنبال انقلاب صنعتي و افزايش سريع جمعيت به نحوي خطرناك شدت يافته است. پيشرفت علم و فنآوري از طرفي انسان را قادر ساخت تا طبيعت را مقهور خود سازد و از طرف ديگر موجب انهدام تدريجي اما مستمر محيط زيست گردد.
جداي از بسياري عوامل كه مسبب اين تخريب هستند، دو مسأله مهم ديگر نيز به اين مقوله كمك مي‌نمايد: اول اين كه قوانين كافي جهت جلوگيري از فرآيند تخريب محيط زيست موجود نمي‌باشد و دوم اين كه ابزار مدقّن و مناسب جهت اثبات تخطي تخريب‌گران از قوانين موجود در اختيار نيست.
ضمانت اجرا در حقوق محيط زيست به صورت‌هاي مختلف وجود دارد. در حقوق داخلي اين ضمانت اجراها به دو قسمت كيفري و مدني تقسيم مي‌گردد. بخش كيفري مشتمل بر مجازات‌هايي است كه براي متخلفان در نظر گرفته شده است از قبيل: حبس‌، جريمه نقدي، تنبيه بدني، لغو پروانه اشتغال و بخش مدني مسأله جبران خسارات وارده بر محيط زيست را مورد توجه قرار مي‌دهد.
به نظر بسياري از حقوقدانان مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران بر تقصير مبتني است و در موارد خاص، مسئوليت مدني بر اساس اماره¬ی تقصير يا مسئوليت مطلق، پيش‌بيني شده است.
گفتني است كه گزينش مبناي مسئوليت درباره تخريب محيط زيست، بدون توجه به اين نكته اساسي نمي‌تواند صورت پذيرد: اين كه هدف عمده در اين راستا مي‌بايست پيشگيري از ورود زيان باشد نه مجازات.

مقدمه
محيط زيست به تمامي محيطي اطلاق مي‌شود كه نسل انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و زندگي و فعاليت‌هاي او در ارتباط با آن قرار دارد. محيط زيست انساني شامل هوا، آب، خاك، گياه، جنگل، بيشه، مرتع، دريا، درياچه،‌ رودخانه‌ها، چشمه، آبزيان، حيوانات، كوه،‌ دشت، جلگه، كوير،‌ شهر و يا ده مي‌باشد. محيط زيست اصلي انسان را زيست كره تشكيل مي‌دهد و آن لايه بسيار نازكي است كه سطح كره زمين و پوشش خاكي آن را شامل مي‌گردد. اين لايه حيات‌آفرين را بيوسفر يا زيست كره مي‌نامند. بين موجودات زنده و محيط زيست، پيوستگي و وابستگي متقابل وجود دارد و همچنين موجودات بدون محيط زيست مناسب قادر به ادامه حيات نخواهند بود. دانشمندان و كارشناسان محيط زيست بر اين باورند كه محيط زيست به دو بخش، محيط زيست طبيعي و محيط زيست انساني تقسيم مي‌گردد.
محيط زيست طبيعي به آن بخش از محيط زيست اطلاق مي‌شود كه در تشكيل آن‌ بشر نقش نداشته، بلكه از موهبت‌هاي خدادادي است و شامل جنگل‌ها، مراتع، كويرها، كوه‌ها، دشت‌ها، درياها، باتلاق‌ها، چشم‌اندازها و … مي‌گردد. عوامل تشكيل دهنده‌ي محيط زيست طبيعي شامل عوامل جاندار (گياهان و جانوران) و عوامل بي‌جان (خاك، آب، هوا) مي‌باشد.
محيط زيست انساني يا به عبارت ديگر محيط زيست انسان ساخت، به آن بخش از محيط زيست اطلاق مي‌گردد كه به دست بشر ساخته شده و زائيده‌ي تفكر او مي‌باشد.
براي حفظ محيط زيست، اقدامات مختلفي در ابعاد و زمينه‌هاي گوناگون آن صورت گرفته است. برخي از اين اقدامات جنبه‌ي پيشگيري و برخي ديگر نيز جنبه‌ي مقابله با آلودگي و تخريب محيط زيست را دارند.
ضمانت اجرا در حقوق محيط زيست به صورت‌هاي مختلفي وجود دارد در حقوق داخلي، اين ضمانت اجراها به دو قسمت كيفري و مدني تقسيم مي‌گردد. بخش كيفري مشتمل بر مجازات‌هايي است كه براي متخلفان در نظر گرفته شده و بخش مدني چگونگي جبران خسارت وارده بر محيط زيست را مورد توجه قرار مي‌دهد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حقوق به طور اعم و حقوق جزا به طور اخص در ارتباط با حمايت از محيط زيست نقش بسزايي دارد. در واقع كليه‌ي رشته‌هاي حقوقي از جمله حقوق جزا به عنوان مكانيزمي براي نيل به كنترل اجتماع ابداع شده‌اند و هدف آن‌ها تنظيم رفتارها و فعاليت‌هاي افراد در جامعه است كه به عنوان مثال به بندج ماده۱۲ قانون شكار و صيد مي‌توان اشاره نمود كه براي متخلفين، مجازات حبس را در نظر گرفته است.
البته بايد دانست كه مسائل مربوط به آلودگي و انهدام مظاهر محيط زيست مشكلي است جهاني و بين‌المللي و اختصاص به يك يا چند كشور خاص ندارد. تمامي كشورها كم و بيش با مشكلات و معضلات زيست محيطي در ابعاد مختلفي مواجه هستند. در راستاي مبارزه با آلودگي و تخريب محيطزيست و حفظ آن هر يك از كشورها شيوه‌ها و سياست‌هاي خاص خود را با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ويژه‌ي خود، بررسي و انتخاب نموده و به اجرا مي‌گذارند.
بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي :
محیط زیست به معنای وضعیت بیو لوژیک خاک،آب، هواو…در زمره ی نعمت هایی است که خداوند متعال خلق نموده ودرآیاتی از قرآن کریم بر وجود آثار آن ها اشاره نموده است ونقش مهمی در مسیر سلامت زندگی انسان ها ایفا می کنندکه حفاظت از این عناصر همت همه جانبه را می طلبد.وجود آیات واحادیث مختلف در مورد طبیعت برآن شده تا از نظر فقهی در دفاع از محیط زیست هرگونه فعالیت صنعتی واقتصادی تنها در صورت عدم مغایرت با اصل سلامت وپاکیزگی محیط زیست قابل پذیرش باشد،طبیعت تجلی گاه خداوند است وآلوده نمودن این عناصر که لطمه به طبیعت است به طریق اولی تجاوز و تعدی به نظام تکوینی ومقدس الهی است.
دین اسلام درپاره ای از موارد بر وجوب جرم انگاری و تعیین مجازات برای متجاوزان طبیعت که بنا به فرموده ی قرآن همه تسبح گوی ذات اقدس الهی می با شنداشاره نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه واساس قوانین کشوربا نگاهی کلی وآینده نگرانه در اصل ۵۰خود به ضرورت جرم انگاری در این خصوص تاکید ورزیده وهرنوع اقدام علیه محیط زیست را ممنوع کرده وحفاظت ازآن را یک وظیفه ی عمومی عنوان نموده که وجود آن برای حیات نسل های آینده هم که می خواهند زندگی رو به رشدی داشته باشند لازم دانسته است.
هر چند بعد از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و در مواد ۶۸۹،۶۸۸،۶۸۰ به جرایم از این دست و مجازات برای مرتکبین آن ها اشاره کرد ه ولی به نظر می رسد به لحاظ اهمیت موضوع قانون گذاران قبل از انقلاب هم در این خصوص دغدغه ی خاطر داشته و با تصویب قوانینی در خصوص حفاظت از جنگل ها، ملی شدن آب، حفاظت از الودگی رودخانه های مرزی با مواد نفتی به این قضیه اهتمام کامل ورزیده اند.با وجود این که درخصوص حفاظت ازمحیط زیست قوانین متعددی به تصویب رسیده و هر کدام در جای خود کارایی خاصی دارند ولی به نظر می رسد از یک سو کم بودن کیفر برای متعرضان به محیط زیست و از سوی دیگر عدم واکنش جدی نسبت به این افراد سبب وارد آمدن انتقاداتی به نحوه ی قانون گذاری و اجرایی شدن این قوانین شده است.در نوشتار حاضر سعی شده علاوه بر ارائه ی تعریفی جامع از محیط زیست ومعرفی عواملی که می توانند تهدیدی علیه این موهبت الهی باشند به بررسی همه جانبه ی قوانین،مقررات،لوایح و… به صورت کلی پرداخته شود.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :
ضرورت پرداختن به جرم محیط زیست دیدی وسیع وگسترده را می طلبدکه با ژرف اندیشی کامل از زوایای متعددبه موضوع پرداخته شود،معرفی محیط زیست وفوایدطبیعت برای انسان وشناخت عوامل موثردرتخریب آن ها وارئه ی عناصرقانونی برای به مجازات رساندن عاملین این جرم اهمیت تحقیق رادوچندان می کند

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
باتوجه به تاثیرشگرف محیط زیست در زندگی انسان ها وجایگاه ویژه ی آن درحقوق جزای ایران وباعنایت به این که تاکنون به صورت جامع به موضوع مطروحه پرداخته نشده است،محقق رادر بررسی موضوعی جدیدباعنوان مذکورمجاب نموده است.
هدف کلی از به رشته ی تحریر درآوردن مطلب فوق معرفی وشناخت همه جانبه ی محیط زیست وعوامل تخریب زای آن می باشد،به نظر می رسدشناختی هرچنداجمالی برای مخاطبان ویادآوری برای افرادی که سعی در تخریب محیط زیست دارندباکمک عناصرقانونی این جرم می تواند تاحدودی راه گشاباشد
سؤالات تحقیق:
۱-سیاست جنایی ایران درزمینه ی تخریب محیط زیست میتنی برچه نوع سیاستی است؟
۲-آیا رویکرد قانون گذار ایران درزمینه ی جرایم علیه محیط زیست همگام بااسناد بین الملل می باشد؟

فرضيه ‏هاي تحقیق:
۱-باتوجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی وجرم انگاری این عمل در مواد مصرح در ق.م.ا باید گفت سیاست جنایی ایران سیاستی قهرآمیز ومبتنی برسزادهی است.
۲-با مداقه ی نظرقراردادن اسناد بین الملل وهمین طور تاکیدسازمان ملل متحدبرلزوم حفظ محیط زیست،قانون گذار ایران هم با پیروی از سیاست های کیفری بین المللی درخصوص این عمل همگام با اسناد وسیاست های بین المللی درحال حرکت است.
روش  تحقیق:
الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): )تحلیلی توصیفی است( متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
برای تحقیق حاضرازروش های کتابخانه ای،حضورمستقیم در ارگان های ذی ربط،مشاوره بااساتیدحقوق وزمین شناسی ودرنهایت فیش برداری استفاده خواهد شد
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در این تحقیق ازکتب مرجع،سایت های مرتبط،استفاده ازنظرات اساتید علم حقوق وزمین شناسی به نحو گسترده استفاده شده.

۱۳۹۵-۰۳-۰۹
كد : 2140
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است