برسی قاعده «تدراء الحدود بالشبهات» ۳۵ صفحه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

برسی قاعده «تدراء الحدود بالشبهات» ۳۵ صفحه

فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول: مستندات قاعده دراء
گفتار اول: روايات
گفتار دوم: تسالم اصحاب
گفتار سوم: مطابقت مفاد قاعده بااصول عقلي
گفتار چهارم: روايات وارده در معذور بودن با جاهل
مبحث دوم: تحليل کلمات قاعده دراء
گفتار اول: واژه شبهه
گفتار دوم: واژه الحدود
گفتار سوم: واژه تدرء
مبحث سوم: اقسام شبهه
گفتار اول: اقسام شبهه در فقه عامه
گفتار دوم: اقسام شبهه در فقه اماميه
گفتار سوم: اقسام شبهه در حقوق جزاي عرفي
مبحث چهارم: ملاک در عروض شبهه
مبحث پنجم: دايره شمول قاعده دراء
گفتار اول: حدود
گفتار دوم: تغريرات
گفتار سوم: قصاص
گفتار چهارم: ديات
نتيجه گيري

مقدمه
قاعده «تدراء الحدود بالشبهات» يک از مهم ترين قواعد فقهي مي باشد. مفاداجمالي قاعده آن است که در مواردي که وقوع جرم و يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وی به جهتي، محل ترديد و مشکوک باشد، به موجب اين قاعده بايد جرم و مجازات را منتفي دانست.
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعده تفسير به نفع متهم در حقوق جزاي عرفي از جهاتي، همتايي دارد. سابقه تاريخي اين قاعده بسيار زياد و در کتب فقهي پيشینیان اعم از عامه و شيعه به آن استناد گرديده است. منظور از استناد آن است که فقيهان، فتواي خويش را نه به حديث و روايت حاوي اين مضمون که از رسول گرامي اسلام نقل شده و بعداً‌ به آن اشاره خواهد شد، بلکه به قاعده اي موجود در فقه اسلامي، مستند نموده اند. در کتب قواعد فقهي نظير اثر شهيد اول و يا پس از ايشان، قاعده اي به عنوان قاعده دراء، مطرح نگرديده است و طرح قاعده به اين شيوه، کاملاً‌ ابداعي بوده.
در مورد شمول اين قاعده نسبت به حدود بخشي نيست و تمام فقها نسبت به آن اتفاق نظر دارند، و حدود قدر متيقن مي باشد . آن چه بطور خاص در اين تحقيق مد نظر قرار گرفته است اين مي باشد که: آيا اين قاعده در تغريرات نيز جاري است؟ يعني اگر شخصي در حالي که جهل به قانون و حکم دارد، مرتکب گناه گرديد، با استناد به اين قاعده مي توان تعزير را از او دفع و از اجراي آن جلوگيري نمود؟
در اين نوشتار ابتدا به مدارک و مستندات قاعده نزد اهل سنت و شيعه پرداخته مي‌شود.سپس مختصرا معنای کلمات قاعده بررسی میشود. در مبحث بعد اقسام شبهه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
سپس به اين نکته پرداخته خواهد شد که ملاک در عروض شبهه کيست. و سپس دايره شمول قاعده دراء و اين که آيا شامل تغزيرات هم مي شود يا خير بررسي خواهد شد.

null

۱۳۹۴-۰۵-۱۱
كد : 291
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است