بررسی نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری ( ۵۸ صفحه )

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
 • قيمت :
  180,000 ریال
 • فرمت :
  نامشخص
 • ديدگاه :
خريد آنلاين

بررسی نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری ( ۵۸ صفحه )

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                   

«اهمیت و ضرورت تحقیق». ۱

«اهداف تحقیق». ۱

«سوال های تحقیق و فرضیه های تحقیق». ۱

«سابقه و پیشینه تحقیق». ۲

«چکیده». ۲

«مقدمه». ۳

«بیان یا طرح مسئله». ۵

 فصل اول: کلیات حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع.. ۵

۱-۱- تغییر در تعریف ق آدک و اصول حاکم بر آن.. ۵

۱-۲- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت اصول اساسی بشری.. ۵

۱-۳- حق دفاع و حقوق متهم.. ۵

۱-۴- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. ۶

۱-۵- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۷

۱-۶- الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلایل جدید ابزاری از سوی متهم و یا وکیل وی و آخرین دفاع  ۷

فصل دوم: كشف و تحقيق جرائم.. ۸

الف: تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت قانونی بازپرس و دادستان و ظابطین دادگستری و حریم خصوصی شهروندان.. ۸

۲-۱- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. ۸

۲-۲- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. ۹

۲-۳- تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. ۹

۲-۴- ظابطین دادگستری و تکالیف آنها ۱۰

۲-۵- حقوق متهم و وظایف قانونی ظابطین دادگستری.. ۱۰

۲-۶- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان.. ۱۰

۲-۸- حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در ق جدید. ۱۱

۲-۹- شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد. ۱۲

۲-۱۰-  وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن.. ۱۲

۲-۱۱- قرارد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده (قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده) ۱۳

۲-۱۲- تجویز ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی و غیرممنوعه. ۱۳

۲-۱۳- منع تحقیق در جرائم منافی عفت… ۱۴

۲-۱۴- تقدیم دادخواست ضرر و زیان.. ۱۴

فصل سوم: شرح سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط در عمل.. ۱۶

الف ـ وظایف و اختيارات دادستان، بازپرس، دادیار، دادستان کل کشور و … ۱۶

۳-۱- صلاحیت قانونی بازپرس…. ۱۶

۳-۲- منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حساب های بانکی و مراسلات افراد. ۱۶

۳-۳- بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث… ۱۷

۳-۴- تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیک…. ۱۷

۳-۵- احضار و تحقیق از متهم، شهود، مطالعان.. ۱۷

۳-۶- موارد جلب متهم.. ۱۸

۳-۷- موارد صدرو قرار بازداشت موقت… ۱۸

۳-۸- صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور ۱۹

۳-۹- بازداشت غیرقانونی متهم.. ۲۰

۳-۱۰- انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری.. ۲۰

۳-۱۱- تشکیل پرونده شخصیت نسبت به متهم.. ۲۰

۳-۱۲- احضار و تحقیق از شهود و مطلعین.. ۲۱

۳-۱۳- قرار تأمین و نظارت قضایی.. ۲۲

۳-۱۴- جبران خسارت ایام بازداشت (کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت) ۲۳

۳-۱۵- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات… ۲۳

۳-۱۶- صدور قرار جلب دادرسی.. ۲۴

۳-۱۷- اعتراض به قرار بازپرسی.. ۲۴

۳-۱۸- دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان.. ۲۵

۳-۱۹- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۲۵

۳-۲۰- صلاحیت رسیدگی در چند مورد جدید. ۲۶

فصل چهارم: تقسیم بندی دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها، رسیدگی و صدور رأی.. ۲۸

۴-۱- تقسیم بندی جدید دادگاه های کیفری.. ۲۸

۴-۲- صلاحیت دادگاه کیفری یک…. ۲۸

۴-۳- صلاحیت دادگاه کیفری دو ۲۸

۴-۴- صلاحیت دادگاه انقلاب… ۲۹

۴-۵- دادگاه اطفال و نوجوانان.. ۲۹

۴-۶- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان.. ۳۰

۴-۷- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی.. ۳۰

۴-۸- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی وجهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری.. ۳۱

۴-۹- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست… ۳۱

۴-۱۰- تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری.. ۳۱

۴-۱۱- ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم.. ۳۲

۴-۱۲- حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری.. ۳۲

۴-۱۳- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری.. ۳۳

۴-۱۴- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه. ۳۳

۴-۱۵- تجویزی انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ۳۳

۴-۱۶- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک…. ۳۴

۴-۱۷- لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده ۳۰۲٫ ۳۴

۴-۱۸- لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان.. ۳۵

۴-۱۹- تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات… ۳۵

۴-۲۰- صدور قرار رسیدگی غیابی.. ۳۵

۴-۲۱- سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آدک جدید. ۳۶

نظريه پدر علم حقوق در آيين دادرسي كيفري «دكتر آخوندي». ۳۷

* ايرادات شوراي نگهبان به آدك جديد و عودت آن به مجلس…. ۴۵

* اشكالات و ايرادات قانون آدك جديد. ۴۹

نتيجه گيري و پيشنهادات… ۵۲

منابع و مآخذ. ۵۳

منابع فارسي.. ۵۳

منابع لاتين.. ۵۴

«علائم اختصاري». ۵۴

 

 

«اهمیت و ضرورت تحقیق»

قانون آدک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین هر کشور از جهات مختلف مورد توجه است در ایران به عنوان کشوری اسلامی و تلفیق قانون با شرع و قرآن و اسلام و با توجه به نیاز امروز جامعه ما و دستگاه قضا و تغییرات متعدد در قوانین کیفری در چند سال اخیر بر آن شدم که به بررسی مواد قانونی و مقایسه آن با قانون سابق و همچنین نظرات اساتید برجسته از جمله دکتر محمود آخوندی بپردازم.

 

«اهداف تحقیق»

در این تحقیق برآنم که به بررسی قانون آدک ۱۳۹۲ از جنبه های مثبت و منفی و ایرادات و بررسی نظر اساتید برجسته از جمله دکتر محمود آخوندی و بررسی شرعی و فقهی قانون جدید، بیان ایرادات و اشکالات و راهکارهایی در بعضی از بحث ها به عنوان نظر شخصی اعلام دارم به سوالاتی جواب بدهم که سال ها بدون جواب در امور قضایی از آن نام برده می شود.

امید است که بتوانم در این تحقیق مختصر به طور خلاصه منظور و مقصود را برسانم قابل ذکر است این موضوع بسیار گسترده و مفصل و از آوردن متن قوانین در بعضی مباحث خودداری شده است.

 

 

«سوال های تحقیق و فرضیه های تحقیق»

آیا ق آدک سال ۱۳۹۲ جوابگوی نیازهای امروز دستگاه قضا می باشد؟

آیا از همه ظرفیت های قضایی و علمی و کاربردی برای نوشتن قانون جدید استفاده شده است؟

آیا قانون جدید جوابگوی جامعه جهانی و کنوانسیون های بین الملل حقوق بشر می باشد؟

آیا اساتید برجسته حقوق از قانون جدید با رضایت نام می برند؟

 

«سابقه و پیشینه تحقیق»

اصلاح آدک در ایران پس از انقلاب به دفعات اتفاق افتاده و درهر بار نیاز دستگاه قضایی را برطرف نکرده است با توجه به مفهوم عام این قانون شامل تمامی ترکیبات و قواعد در زمینه کشف و تحقیق و تعقیب جرم و مفهوم خاص آن شامل قواعد و تشریفات آدک می باشد از مهمترین تغییرات این قانون بعد از انقلاب حذف دادسرا است، تصویب دادگاه عمومی و انقلاب در تیر ماه ۱۳۷۳ با هدف رسیدگی به دعاوی با سرعت بیشتر و دسترسی به خاصی نداشت با حذف دادسرا رسیدگی عام در صلاحیت ها را باعث شد.

تشکیل دادگاه خانواده به صورت مجزا در سال ۱۳۷۶ و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و تأسیس مجدد دادسرا در ۱۳۸۱ را می توان از تغییرات عمده این دوران دانست که همچنان ادامه دارد و از نظام متزلزل و قانون نویسی ضعیف دستگاه قضا خبر می دهد.

 

«چکیده»

قانون آیین دادرسی کیفری جدید….

 

 

 

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۰۹۱۷۵۰۵۸۱۱۰

۱۳۹۵-۰۳-۱۰
كد : 505
وضعيت :‌موجود
علیرضا
۱۳۹۴/۸/۲۰ - در ۱:۱۳ ب.ظ

درود بر شما خیلی عالیه

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است