بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف

سوالات

فرضیات

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

چارچوب نظري تحقيق

فصل اول پیشینه و ادبیات تحقیق

گفتار اول – واژه شناسي و مبانی حمایت از بزه دیده

الف) واژه شناسی

الف-۱٫ مفهوم بزه ديده

الف-۲٫ سياست جنایی

ب)- مباني حمايت از بزه ديدگان

ب-۱٫مبناي هنجاری

ب-۲٫ کوتاهي دولت‌ها در جلوگيري از پديده مجرمانه

ب-۳٫ الغاي سيستم کيفري

ب ـ ۴٫ تقليل بزهکاري

ب ـ ۵٫ مبناي عقیدتي

ج) گستره حمايت از بزه‌ديدگان

گفتار دوم- حمايت از بزه ديدگان در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي

الف) جنبش حمايت از بزه ديدگان در امريکا

ب) حمايت از بزه‌ديدگان در اروپا

ج) جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل

فصل دوم:نقش وجایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب وتحقیق

مبحث اول:برسمیت شناختن بزه دیده                                                                           

گفتار اول:رعایت احترام به منزلت بزه دیده                                                            

گفتار دوم:تامین بزه دیده                                                                                

بند اول:حفاظت از بزه دیده در برابر متهم                                                             

بند دوم:حفاظت از هوئت بزه دیده

گفتارسوم:بزه دیده به منزله شاکی ومدعی خصوصی        

گفتار چهارم:موقعیت بزه دیده در پیگرد و موقوفی آن      

مبحث دوم:ملاک های حمایت از بزه دیده       

گفتار اول:حمایت های مستقیم                                                                         

بند اول:ضرورت حضور وکیل                                                                            

بند دوم: استرداد اموال و اشیاء                                                                         

بند سوم:اجازه طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی                                          

بند چهارم:درخواست صدور قرار تامین خواسته                                                       

بند پنجم:تحقیق از بزه دیده

بند ششم:احضار یا جلب شهود ومطلعین واقعه

گفتار دوم:حمایت های غیر مستقیم

بند اول: صدور قرار تامین کیفری نسبت به متهم

بند دوم:جلب متهم

بندسوم:تفتیش و ضبط اوراق واشیاءمتعلق به متهم وثبت مکالمات تلفنی

بند چهارم:حضور در تحقیقات

فصل سوم:نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی.صدور و اجرای حکم

مبحث اول:بزه دیده در مرحله دادرسی

گفتار اول:حمایت های کلی

بند اول:درخواست ترک محاکمه

بند دوم: رسیدگی غیابی

بند سوم:سازش و در خواست ان

بند چهارم:رسیدگی به دعوایی خصوصی ضمن دعوای عمومی

بند پنجم:حق در خواست تحقیق از حاضرین در جلسه بدون حضور قبلی

گفتار دوم:حمایت های ویزه یا افتراقی ار بزه دیدگان خاص

مبحث دوم:تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور و اجرای حکم

گفتار اول:پیش بینی ساز و کارهای جبران

گفتار دوم:حق اعتراض و تجدید نظر خواهی

بند اول:اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه دیده

بند دوم: حکم برائت اعتراض بزه دیده به ان

بند سوم:ارای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه دیده در اعتراض به ان

گفتار سوم:حق تجدید نظر خواهی تبعی

بند اول :عدم اسقاط حقوق خصوصی ضمن اسقاط حقوق عمومی

بند دوم:تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی

بند سوم:سایر تسهیلات

اولا:تشدید حکم مجازات دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی

ثانیا:کیفیات تخفیف دهنده مجارات و نقش بزه دیده در ان

ثالثا: بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات

رابعا:ملاحظه حقوق بزه دیده در اعطای ازادی مشروط

خامسا: مرور زمان و جایگاه بزه دیده در ان

حاکمیت قانون با تاکید بر قانون جدید سال ۱۳۹۲

  نتیجه گیری

 

چکیده

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. قانون گذار ایران نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزه دیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.

مقدمه

بزه ديده شناسي به عنوان دانشي نسبتاً جديد به بررسي جايگاه بزه ديده در رويداد مجرمانه مي پردازد. سير مطالعه بزه يدده در اين حوزه از دو روي كرد مورد توجه قرار مي گيرد؛ ابتدا: نقش بزه ديده در تكوين جرم و سپس، بزه ديده به عنوان جبران ديه جرم و انساني شايسته حمايت. روي كرد نخست در مورد بزه ديده نگرشي منفي به جايگاه او در فرايند مجرمانه بزه ديده شناسي در گام نخست بر پايه يافته ها و ملاك هاي علمي و جرم شناسي نقش بزه ديده را در تكوين جرم و تعامل با بزهكار در چنين رويدادي مورد بررسي قرار ميدهد كه از آن به بزه ديده شناسي علمي يا اوليه ياد مي شود. در اين سير مطالعاتي بزه ديده به عنوان شخصي گناهكار و مقصر تلقي مي شود و ميزان تأثير مداخله وي در تحقيق جرم مورد برسي قرار مي گيرد. مبناي نظري- تاريخي اين روي كرد در نيمه نخست سده بيستم مطرح شد ولي، بينش انسان مدارانه در اجراي عدالت كه خاستگاه حقوق بشر امروزي است و پايه آزادي و صلح جهاني محسوب مي شود و در رخدادهاي جنگ هاي جهاني (به ويژه، جنگ جهاني دوم) ريشه دارد، نظام هاي عدالت كيفري را برآن داشت كه با مراجعين به دستگاه عدالت كيفري (اعم از متهم/ بزهكار و بزه ديده) برخوردي عادلانه  منصفانه را تضمين كند. بازتاب اين رهيافت در اوايل نيمه دوم سده بيستم برتقويت و تضمين هرچه بيشتر حقوق متهم و بزهكار در فرايندكيفري متمركز شد و حقوق متهمان و بزهكاران در قالب دادرسي عادلانه مورد شناسايي و حمايت قرارگرفت. پيش از آن عده اي از جرم شناسان در جهت علت شناسي جرم و تأثيرات بيروني بر بزهكار پژوهش هاي خود را برروي بزه ديده متمركز ساختند تا از اين رهگذر نقش و جايگاه را در تكوين جرم به تصوير بكشند. در اين مطالعات بزه ديده در وضعيت پيش جنائي مؤثر، بر بزهكاران مورد بررسي قرار گرفت. به عبارت ديگر عوامل بزه ديده زا(بزه ديدگي) در كنار عوامل جرم زا(بزهكاري) وراد مطالعات و تحقيقات جرم شناسي شد و شخصيت و صفات زيستي و رواني دركنار خصوصيات اجتماعي و فرهنگي بزه ديده در تعامل با بزهكار و سهم وي در رخداد مجرمانه مورد توجه قرار گرفت.درواقع، به دليل اينكه مطالعات و يافته هاي جرم شناسي برروي بزهكار و جلوگيري از توسعه بزهكاري معطوف بود و محور مباحث جرم شناسي را مسائل پيرامون بزهكار و بزهكاري تشكيل مي داد، لذا توجه به بزه ديده در راستاي تحقق برنامه هاي سياست جنائي بزهكارمدار بود. باگذشت دو دهه از پيدايش بزه ديده شناسي اوليه و ظهور انديشه هاي نوين در عرصه بزه ديده شناسي از دهه ۱۹۷۰ ميلادي جريان هاي عقيدتي – ارزشي به ويژه طرفداران حقوق زنان (فمنيست ها) و حاميان بزه ديدگان جرائم خشونت بار با انتقاد به ديدگاه هاي بزه ديده شناسي اوليه بحث حمايت از بزه ديده را مطرح كردند( بزه ديده شناسي حمايتي يا ثانويه ) و با سخنراني ها و كنفرانس هاي حاميان حقوق بزه ديده در پشت تريبون هاي آزاد، بزه ديده كه بعنوان فرد فراموش شده در فرايند كيفري تلقي مي شد مجدداً مورد توجه قرار گرفت و موقعيت حقوقي وي در اين فرايند احيا شد.

بزه ديده شناسي حمايتي بر اين انديشه استوار است كه جامعه محلي و كل جامعه با مركزيت نظام عدالت جنائي بايد در تمام سطوح سياست گذاري جنائي (تقنيني، قضائي، اجرائي و مشاركتي) توجه به حقوق مادي و معنوي بزه ديده را مدنظر قرار دهد و طي تدابير برنامه ريزي شده موقعيت حقوقي بزه ديده در فرايند كيفري مورد توجه قرارگدفته، نيازهاي بايسته وي مرتفع گردد. در واقع حاميان حقوق بزه ديده براين باور هستند كه كمك رساني قرارگيرد و دولت و جامعه مدني در ارائه كمك و خدمات رساني به وي حداكثر تلاش خود را بنمايد تا بزه ديده در وضعيت پيش جنائي و پس جنائي از اين حمايت ها بهره مند گردد. در اين راستا حمايت از بزه ديدگان توجه بين المللي را به خود معطوف ساخت و دولت ها در راستاي احياي حقوق بزه ديده تلاش كردند.

حاصل اين تلاش ها در دهه ۱۹۸۰ در قالب كنواسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرائم خشونت بار ۱۹۸۳ در سطح منطقه اي،  اعلاميه سازمان ملل متحد راجع به اصول بنيادي عدالت براي بزه ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت ۱۹۸۵، در سطح جهاني، ظاهر شد. اين دو سند نخستين اسناد بين المللي هستند كه به حمايت از بزه ديدگان اختصاص يافته اند. در واقع اين اسناد تبلور بزه ديده شناسي حمايتي بين المللي هستند. بازتاب اين اسناد موجب شد كه براي نمونه به، دنبال تصويب كنواسيون اروپايي كميته وزيران شوراي اروپا با صدور چند توصيه نامه قلمرو موضوع حمايت از بزه ديدگان را فراتر از قلمرو كنواسيون اروپايي گسترش و سازنده اي بردارند و درمسير سياست جنائي بزه ديده مدار حركت نمايند. اين جنبش با تصويب اعلاميه ۱۹۸۵ سازمان ملل جهاني شد و سياست جنائي سازمان ملل ويژگي بزه ديده مدار پيداكرد. اين اعلاميه بعنوان منشور بزه ديده موقعيت بزه ديگان را احيا و جايگاه فراموش شده آنها را دوباره به رسميت مي شناسد. اين اعلاميه سندي است كه اصول بنيادي آن برپايه يافته هاي بزه ديده شناسي حمايتي بنا شده است. بعد از تصويب اعلاميه اصول آن در چند سند جهاني مهم (از جمله اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ۱۹۹۸؛ كنواسيون مبارزه با جراوم سازمان يافته فراملي ۲۰۰۰ و كنواسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ماي- اداري ۲۰۰۳ گنجانده شد.)

بیان مساله

اعلاميه ۱۹۸۵ سازمان ملل، علاوه بر رسميت شناختن بزه ديده برپايه اصل منع تبعيض (پاراگراف هاي ۱ تا ۳)، حقوق مهمي را براي آنان به رسميت مي شناسد كه آنها را مي توان به دو دسته انساني- اخلاقي و عيني- مادي تقسيم كرد. رفتار منصفانه برجسته ترين نمود و در واقع، سنگ بناي حقوق انساني و اخلاقي بزه ديده است كه برپايه آن«رفتار با بزه ديدگان بايد با همدردي و احترام به شأن آنان همراه باشد…» .وانگهي،«…آنان در برابر آسيبي كه به آن دچار شده اند، شايسته دسترسي به سازوكارهاي عدالت و جبران فوري اند…». براين اساس، نه تنها بزهكاران يا اشخاص ثالثي كه در مقابل رفتار آنها پاسخگو هستند بايد خسارت وارد بر بزه ديدگان راجبران كنند، بلكه هرگاه دريافت كامل غرامت از بزهكار يا ديگر منابع ميسر نباشد، دولت ها بايد به بزه ديده غرامت پرداخت كنند . افزون بر اينها، بزه ديدگان نه تنها در چهارچوب ابزارهاي دولتي بلكه از رهگذر سازوكارهاي داوطلبانه، اجتماع محور و بومي بايد كمك ماي، پزشكي، روان شناسانه و اجتماعي لازمدريافت كنندبنابراين حساسيت موضوع حمايت از بزه ديده و ارتباط تنگاتنگ آن با فرايند كيفري، ضرورت توجه به نقش و جايگاه بزه ديده در اين فرايند و تحقق سياست حمايت از بزه ديده را نمايان مي سازد. چراكه ارتكاب جرم و رخداد بزه ديدگي در واقع منجر به مراجعه بزه ديده به دستگاه عدالت كيفري مي شود و بدين سان، بزه ديده به عنوان ديگر كنشگر اصلي پديده مجرمانه وارد فرايند كيفري مي گردد. لذا در مراحل مختلف اين فرايند است كه حمايت از بزه ديده مي تواند معناي واقعي خود را پيدا كند و تدابير حمايتي تقنيني به ويژه در قانون آيين دادرسي كيفر مي تواند به منظور تضمين موقعيت مطلوب بزه ديده در فرايند كيفري جامعه عمل به خود بپوشد. .( هوارد. ۱۳۸۳،ص۱۰)

دراين نوشتار به بررسي جايگاه بزه ديده شناسي حمايتي در مقررات دادرسي كيفري ايران پرداخته شده و براين اساس، مطالب در دو فصل ارائه خواهد شد. در فصل نخست كه به بررسي نقش و جايگاه بزه ديده در مراحل آغاز فرايند كيفري (يعني مرحله تعقيب و تحقيق) اختصاص يافته است،

«به رسميت شناختن بزه ديده» به منزله نخستين گام در جهت احقاق حقوق بزه ديده و احيا و تثبيت موقعيت و جايگاه او درفرايند عدالت كيفري، مورد تحليل قرار مي گيرد و سپس به معرفي مهم ترين ملاك هاي حمايت ازبزه ديده كه در اين مرحله به منزله شاكي يا مدعي خصوصي در مقررات شكلي آيين دادرسي كيفري شناخته مي شود پرداخته خواهد شد. فصل دوم نيز به ديگر مراحل اصلي اين فرايند (يعني مرحله دادرسي، صدور و اجراي حكم) اختصاص مي يابدكه حمايت هاي كلي ويژه يا افتراقي اي كه به ترتيب به همه بزه ديدگان، به طوركلي، و بزه ديدگان خاص( مانند زنان، كودكان، ناتوانان، سالمندان و…)بايد در نظر گرفته شود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين، در اين بخش اين مسئله به بحث گذاشته مي شود كه چه سازوكارهاي شكلي يا تضمين هاي آيين دادرسي از چه اصول و قواعدي پيروي مي كنند. در پايان هم، پيشنهاد ها و راهكارهايي در زمينه فرايند دادرسي كيفري ايران به عنوان نتيجه گيري بحث ارائه خواهد شد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه ضرورت توجه به حقوق و منافع مادي و معنوي بزه ديده در فرا يند كيفري بر كسي پوشيده نيست. حاميان حقوق بزه ديده بر اين باورند كه وي بايد مورد حمايت و كمك رساني قرار گيرد. دولت و نهادهاي مدني بايد در ارائة كمك و خدمت رساني به وي حداكثر تلاش خود را بنمايند و نيازهاي بايستة وي را تأمين كنند. بزه ديده در وضعيت بزه ديدگي از اين حمايتها بهره مند مي شود تا خسارت روحي و مادي و ي جبران گردد با وجود اين، نبايد از متهم (طر ف د يگر دعوا ي كيفري)  غافل ماند و حقوق و منافع او را ناديده گرفت . حمايت از حقوق بزه ديده نبايد به حقوق دفاعي متهم صدمه بزند . براي اين منظور، تعيين نقش و جايگاه هر يك از اصحاب دعواي كيفري، متهم و بزه ديده، از اهميت به سزايي برخوردار است. با وضع مقررات و قوانين كيفري مناسب و تعيين جايگاه هر يك از اصحاب دعواي كيفري است كه عدالت كيفري محقق مي شود و بي ترديد، يكي از مهم ترين اهداف سياست جنا يي كشورها تحقق عدالت كيفر ي است . بنابر اين، تضمين و حمايت از حقوق بزه ديدگان بايد در تمامي سطوح سياست گذاري جنا يي (تقنيني، قضايي و مشاركتي) مورد توجه قرار گيرد.

 

 

اهداف تحقیق

 • بررسی نقش وجایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب وتحقیق.
 • بررسی تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور و اجرای حکم.
 • بررسی ارای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه دیده در اعتراض به ان.

سوالات تحقیق

 • آیا به رفتار محترمانه با بزه ديده به عنوان يكي از حقوق انساني- اخلاقي در حقوق کیفری ایران توجهی شده است؟
 • آیا به احقاق، جایگاه و تثبيت موقعيت حقوق بزه ديده در فرايند عدالت كيفري توجهی شده است؟
 • آیا جلب متهم براي حضور در تحقيقات به عنوان یکی از قوانین حمايتی حقوقي از بزه ديده محسوب مي شود؟

فرضیات تحقیق

 • الگوي مطلوب حمايت از بزه ديده، به رسميت شناختن بزه ديده در طي فرايند كيفري است.
 • به نظر می رسد حمايت از بزه ديده به معناي به رسميت شناختن حقوقي براي او در مرحله تعقيب و تحقيقات مقدماتي است.
 • تأمين خواسته يكي از ابزارهايي است که بزه ديده مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را تقاضا كند.

نوع روش تحقیق:

پژوهش حاضر یک تحقیق از نوع توصیفی – اسنادی است که به بررسی جایگاه بزه دیده درآیین دادرسی کیفری می پردازد. و بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابعی همچون آیین دادرسی کیفری مولف آخوندی.محمود(۱۳۸۴) و ایین دادرسی کیفری مولف آشوری.محمد(۱۳۸۰)و جرائم علیه عدالت قضایی مولف کوشا.جعفر (۱۳۸۱) وازطرف دیگر با استفاده از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداري مطالبی که در مجلات و مجموعه مقالات حقوقی، استفاده خواهند شد. بدين صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب ، مجلات و اسناد مربوط به موضوع ، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با کمک استاد راهنما ، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظيم خواهد شد. به طور خلاصه از فیش های مطالعاتی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی استفاده می شود.

روش گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، روش توصیفی- اسنادی می باشد که با کمک گرفتن از منابع کتابخانه ای، منابع اینترنتی و… پس از گردآوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می شود و مراحل تحقیق بدین نحو است که با کمک گرفتن از منابع موجود به جمع آوری مطالبی که قابلیت استفاده دارند اقدام می شود و سپس مطالب مورد نیاز از میان آنها استخراج می شود و بعد از آن با سازماندهی عناوین و فهرست موضوعات در قالب بخشها یا فصول و زیر مجموعه های آنها به صورت مبحث، گفتار، بند و …که بر اساس این فیش برداری انجام می گیرد، مطالب و موضوعات مستخرج پس از تجزیه و تحلیل تحت فصل یا بخشی که بیشتر با آن مرتبط است قرار می گیرد و در نهایت پس از تکمیل این فرآیند به صورت دقیق و آگاهانه، نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم قابل برداشت می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع ، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداري استفاده خواهد شد. بدين صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب ، مجلات و اسناد مربوط به موضوع ، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها ، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظيم خواهد شد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظيم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – اسنادی انجام خواهد گرفت

 

چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري تحقيق در قالب ديدگاه مكاتب مختلف جرم شناختي نسبت به بزه ديده قابل تبيين است . بررسي مكاتب محتلف جرم شناختي ، به ما كمك مي كند تا از ديدگاه و نگرش آنها نسبت به بزه ديده مطلع شويم. اين ديدگاه ها نشان مي دهد كه مكاتب گوناگون جرم شناختي، هر يك تا چه ميزان به بزه ديده و حقوق او توجه كرده اند. برخي مكاتب جرم شناختي كانون توجه خود را به جرم ، برخي به مجرم و برخي نيز تا حدودي به بزه ديده متمركز كرده اند. البته توجه به بزه ديده، در مكاتب معاصر بيشتر به چشم مي خورد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

 

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۰۹۱۷۵۰۵۸۱۱۰

 

۱۳۹۵-۰۳-۱۰
كد : 920
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است